?КП "Брегалница"-Делчево ул. ?Методи Митевски-Брицо” бр.36 тел:(033) 411-254; (033) 411-100

Успешно внесен код.


Адреса:

"Методи Митевски-Брицо” бр.36

Тел.бр.

033-411-254

Е-mail:

jpkdbregalnica@t.mk

Директор:

Сто?че Сто?ковски

Тел.бр.

071-343-108

Е-mail:

direktor@jkpbregalnica.mk

Сектор водовод и канализаци?а :

Фердо Ристовски

Тел.бр.

071-393-456

Е-mail:

vodovod@jkpbregalnica.mk

Сектор за општи, правни и финансии :

Методи Кушовски

Тел.бр.

071-328-745

Е-mail:

pravna@jkpbregalnica.mk

Сектор паркови, зеленило и градски гробишта :

Розета Цонева

Тел.бр.

071-328-732

Е-mail:

parkovi@jkpbregalnica.mk

Одделение на механизаци?а :

Ванчо Цветковски

Тел.бр.

078-326-927

Е-mail:

mehanizacija@jkpbregalnica.mk

Одделение за собира?е и депонира?е комунален смет :

Виктор Колевски

Тел.бр.

078-391-240

Е-mail:

smet@jkpbregalnica.mk

Одделение за наплата и инкасатори :

Светлана ?еор?иевска

Тел.бр.

078-326-893

Е-mail:

inkasatori@jkpbregalnica.mk

Breitling Bentley Replica Replica Breitling Chronomat 01 Breitling Navitimer Replica Breitling Superocean Replica Bvlgari Replica Watches