ЈКП "Брегалница"-Делчево

ул. „Методи Митевски-Брицо” бр.36
тел:(033) 411-254; (033) 411-100

Image
Чиста Вода За Делчево

Проект за подобрување на водоснабдувањето во Делчево

Бидете навремено информирани

Контактирајте не